Casus 1

OZONTHERAPIE HERSTELT VITALITEIT

Graag wil ik aan u voorstellen een man, geboren in 1927. Hij heeft- medisch gezien- een veelbewogen leven achter de rug. In 1999 kreeg hij een kwaadaardige tumor, waarvoor hij bestraald moest worden en een chemokuur kreeg. Na de chemo bleef hij veel pijn houden aan zijn benen. De neuroloog gaf aan dat er sprake was van een polyneuropathie ten gevolge van de chemokuur. Hij heeft de klacht jaren kunnen onderdrukken door zijn benen in te smeren met een homeopatische zalf. Nadat hij een pacemaker kreeg werkte dat niet meer. Met behulp van neuraaltherapie is de polyneuropathie goed onder controle te houden (zie www.nvnr.nl).
In december 2011 kreeg patiënte een TIA en wondroos aan zijn linkerbeen. Hij merkte na de behandeling in het ziekenhuis, dat hij een flinke jas had uitgedaan. Vooral het mentale functioneren werd moeizamer, maar ook het lopen, fietsen, tuinwerk kon hij niet meer als voorheen.
Wij adviseerden hem Ozon-therapie. We moesten hem eerlijk gezegd een beetje over de streep trekken, maar hij is er achteraf zeer dankbaar voor. Hij functioneert weer als voor de ziekenhuisopname in december 2011.

Commentaar: ozon-therapie is een behandeling waar we al heel veel mensen mee konden helpen. Het heeft een breed toepassingsgebied. Bijna altijd zien we dat de vitaliteit aanmerkelijk toeneemt, zo ook bij deze patiënt.