Infuustherapie

Wij geven verschillende infuustherapieën, het vitamine C-infuus en het Procaïne Base-infuus.

Vitamine C-infuus
Infusen met hoge doses vitamine C zijn in de natuurgeneeskundige praktijk al jaren toegepast. Wij zetten deze infusen in om de lichaamseigen afweer te stimuleren. Ook geven we deze infusen graag pre-operatief, met name in de dagen voor een grote operatie (heup- of knievervanging, borstamputatie, baarmoederverwijdering, prostaatoperatie etc.).
Veel mensen weten niet dat je met een aantal natuurgeneeskundige maatregelen sneller door de gevolgen van een operatie heen kunt komen. In de loop der jaren hebben we een aantal patiënten zo begeleid, met succes. Uiteraard is dat moeilijk meetbaar, maar op de vraag of de voorbereiding en nabehandeling heeft geholpen zegt bijna iedere patiënt achteraf ja. Weer snel helder in het hoofd, weinig postoperatieve vermoeidheid, snelle wondgenezing, weinig pijnstillende medicatie – vaak in tegenstelling tot eerdere ervaringen-.

Verder zetten we infuustherapie graag in bij de begeleiding van patiënten die chemotherapie ondergaan. In het algemeen worden vitamine C- infusen bij deze indicatie 2 à 3 x per week gegeven. Deze therapie gebeurt altijd in overleg met de behandelend arts van het ziekenhuis.

Aan een vitamine C-infuus voegen we vaak een aantal homeopathische complexmiddelen toe die het lichaam in haar stofwisselingsprocessen ondersteunen en de ontgiftende organen stimuleren.

Procaïne Base-infuus
In het kader van de neuraaltherapie maken wij ook gebruik van het Procaïne Base-infuus. De werking van dit infuus:

  • Werkt immuunversterkend
  • Geeft een verbetering van de perifere doorbloeding
  • Heeft een anti-tumorwerking
  • Is ontstekingsremmend
  • Werkt algemeen spierontspannend
  • Geeft herstel van een vegetatieve disbalans
  • Geeft verbetering van het zuur-base-evenwicht in de extracellulaire ruimte
  • Geeft verbetering van het algeheel welbevinden in het verloop van de therapie
  • Werkt pijnstillend en is dus effectief bij reumatische ziekten, fybromyalgie en andere chronische pijnsyndromen

Deze therapie wordt maximaal 2x per week gedurende 5-7 weken gegeven.

Bron: Handbuch Neuraltherapie, Stefan Weinschenk (Hrsg). ISBN 978-3-437-58210-3 (1e druk 2010), blz 665-669