Casus 21

MIGRAINE- helaas geen resultaat

In november 2012 zag ik in praktijk Slunterzicht een patiënte van 27 jaar vanwege ernstige hoofdpijnklachten. Ze heeft, als ze bij ons komt, door de jaren heen al heel wat afgedokterd. Ze is diverse keren naar de huisarts geweest, vervolgens naar de KNO-arts, een hoofdpijnpoli, een psycholoog en ‘allerhande soorten peuten’. Allemaal zonder resultaat. Ze vertelt me dat ze feitelijk dagelijks stevige hoofdpijn heeft, altijd aan een kant, óf links óf rechts, met en bandgevoel boven de ogen. De hoofdpijnklachten zijn er als sinds haar lagerschoolleeftijd en vanaf haar zestiende is er migraine bijgekomen. Daarnaast is ze vaak moe, ‘iets wat niet hoort bij een jonge meid” zoals ze het verwoordt. Ze is vergeetachtig en kan vaak niet op woorden komen. Patiënte wordt door mij doorverwezen naar een arts die veel verstand heeft van oogafwijkingen en migraine, en krijgt daar een bril voorgeschreven. Omdat bij deze patiënte met hoofdpijn en migraine neuraaltherapie het meest voor de hand lag, ben ik daar maar mee begonnen.
Ik heb haar 4 keer een neuraaltherapeutische behandeling gegeven, met gemiddeld 2 weken tussen de behandelingen in. Na de eerst behandeling was ze ‘voorzichtig optimistisch’ maar de behandelingen die volgden gaven geen enkele verbetering in het klachtenbeeld te zien. in mei 2013 kreeg ik een briefje van haar waarin ze schreef dat ze een andere weg was ingeslagen nadat ze een pauze had genomen.

Commentaar: Ik doe verslag van deze casus om te laten zien dat we in onze praktijk soms ook met de rug tegen de muur staan. Wanneer er echt helemaal niets verandert moeten we helaas stoppen. In de praktijk hoort dit gelukkig tot de uitzonderingen. Vaak lukt het wel om iets in beweging te zetten, bij deze patiënte niet. het geeft een vertekend beeld wanneer we alleen maar de succesverhalen op onze site zouden plaatsen- de werkelijkheid is dat we niet voor iedereen iets kunnen betekenen. Waarvan akte