Bioresonantietherapie

Naar het oordeel van de Stichting Reclame Code mogen wij bioresonantietherapie niet aanprijzen als een geavanceerde behandelmethode die breed inzetbaar en weinig belastend is. Het geven van informatie wordt al snel als aanprijzing gezien en derhalve als reclame beoordeeld. Het is dus zaak dat u zelf tot een goede afweging en oordeel komt. Het best beschikbare onderzoek naar deze methodiek hebben wij voor u elders op de website geplaatst.

Wat is bioresonantietherapie?

 Om iets te kunnen zeggen over de bioresonantietherapie is enige achtergrondinformatie nodig. Het menselijk lichaam bestaat uit ongeveer 10 biljoen cellen, en in elke cel vinden per seconde 100.000 chemische reacties plaats!

Als we vervolgens beseffen dat één enkele cel voor de ontvangst, het verwerken en het verder geleiden van een signaal maar één miljoenste seconde tijd heeft, dan gaan we begrijpen dat de aansturing van cellen niet alleen met hormonen of zenuwimpulsen kan worden bewerkt. Alleen al vanwege de snelheid zou dat niet mogelijk zijn. Fundamenteel natuurkundig en biologisch onderzoek geeft duidelijke aanwijzingen dat  deze aansturing of regulatie plaatsvindt middels biologisch-electromagnetisme (elektromagnetische trillingen). Dankzij deze sturingsmechanismen kunnen wij, levende wezens, in leven blijven. Ziekte kunnen we dan ook zien als een verstoring van deze sturingsmechanismen. Publicaties en onderzoek van wetenschappers zoals H. S. Burr, A. Gurwitsch, W. R. Adey, F. A. Popp, W. Ludwich en R. van Wijk bevestigen deze hypothese. Voor een uitgebreide behandeling van deze materie en voor literatuur kan ik de geïnteresseerde lezer verwijzen naar het boek van Drs. N. Westerman, arts: “Biofysische geneeskunde”, een methodiekbeschrijving van de artsenvereniging voor Biofysische geneeskunde en Bio-informatietherapie (2006).

De BICOM

De bioresonantietherapie is een behandelmethode die werkzaam is in het biofysisch informatiebereik van het lichaam. Bij alle processen die zich in het lichaam voltrekken, ontstaan voortdurend elektromagnetische trillingen. Op grond van deze kennis heeft de  Duitse arts Morell, samen met een ingenieur,  apparatuur ontwikkeld dat op het niveau van het biologisch elektromagnetisme aangrijpt. Uiteindelijk is zo de Bicom tot stand gekomen, waarmee overal op de wereld bioresonantietherapie wordt gegeven en waar wij eveneens mee werken.