Welkom

Wij zijn een kleine medische praktijk waar we een breed scala van  patiënten behandelen. Een aanzienlijk deel van onze patiënten meldt zich bij ons aan omdat ze in de gangbare patiëntenzorg min of meer zijn vastgelopen. De huisarts of de specialist in het ziekenhuis kan in een aantal gevallen niet tot een duidelijke diagnose komen, de behandeling levert niet het gewenste resultaat op, of patiënten hebben last van de bijwerkingen van de medicatie. Wij behandelen deze patiënten integraal. Dat betekent dat we naast de gewone of reguliere geneeskundige benadering vaak ook patiënten aanvullende geneeswijzen moeten aanbieden om een gunstig behandelresultaat te kunnen boeken.praktijk slunterzicht

Onze mogelijkheden om nieuwe patiënten aan te nemen zijn beperkt. Daarbij is onze wachtlijst op dit moment zo lang, dat we ons genoodzaakt zien om nu geen nieuwe mensen op deze lijst te zetten.

Team Slunterzicht

 

Disclaimer:
De stichting Reclame Code  (SRC) heeft als beleid om artsen en therapeuten te verbieden reclame te maken voor geneeskundige behandelwijzen waarvan het bewijs van werkzaamheid niet is geleverd.
Het begrip “reclame” moet  volgens de SRC ruim worden geïnterpreteerd.
De arts /behandelaar mag noch op schrift noch mondeling claimen dat aandoening X goed te behandelen is met interventie Y, zijnde een onbewezen behandelmethode.
Mocht de tekst op deze website dan ook de suggestie wekken dat sprake is van een soortgelijke claim dan is dat onbedoeld.
De tekst op www.slunterzicht.nl is met name bedoeld om aangemelde patiënten, die bewust hebben gekozen voor een integrale benadering, van passende informatie te voorzien in het kader van de  wet Geneeskundige BehandelOvereenkomst (WGBO).