Welkom

Wij zijn een kleine medische praktijk waar we mensen helpen die in de gangbare patiëntenzorg min of meer vastlopen. Wij behandelen mensen met een pakket van aanvullende of alternatieve geneeswijzen. Aanvullend wil zeggen: aanvullend op de reguliere geneeskunde, die we dus niet afwijzen maar vaak onvoldoende vinden. We spreken ook wel over biologische of integratieve geneeskunde. De benaming doet er uiteraard niet zoveel toe, het gaat erom dat mensen geholpen worden!

De groep patiënten die min of meer vastloopt in de gangbare zorg heeft op ons een zekere aantrekkingskracht. Wij zijn allen begonnen in de reguliere gezondheidszorg en zagen de grenzen van deze vorm van geneeskunde. Dat is de reden dat we verder keken, nieuwe zienswijzen ontdekten en ons andere methoden eigen gemaakt hebben.

Natuurlijk als het kan, ‘chemisch’ als het moet!

MEDEDELING: hoewel wij u heel graag welkom willen heten in onze praktijk, zijn wij op dit moment genoodzaakt om nieuwe patiënten op een wachtlijst te zetten. Houdt u er rekening mee dat u geruime tijd zult moeten wachten eer u aan de beurt bent.