Q-koorts

Met bioresonantie kunnen we heel goed acute infectieziekten behandelen. Ook infectieziekten die een chronische beloopsvorm ontwikkelen, zijn goed onder controle te krijgen. In de loop van de jaren hebben we ook ervaring opgedaan met infectieziekten die door dieren verspreid worden. De Q-koorts is zo’n ziekte. Deze ziekte wordt overgedragen door geiten en verspreidt zich in Nederland nogal sterk. Met het acute ziektebeeld (dat wel op griep lijkt) zullen mensen niet direct bij ons komen. Het ziektebeeld kan echter ook chronisch worden. Tot een kwart van de mensen bij wie Q-koorts is vastgesteld, heeft een jaar na hun besmetting nog klachten. Het gaat vooral om vermoeidheid, maar ook om spierpijn, nachtzweten, concentratiestoornissen en slaapproblemen. Deze klachten kunnen nog jaren aanhouden, zo blijkt uit de internationale vakliteratuur. Deze patiënten zijn welkom in onze praktijk, omdat de huisarts/ het ziekenhuis hier meestal niet zoveel mee kan. Op grond van jarenlange ervaring kunnen we stellen dat wij voor deze patiënten zeer waarschijnlijk wel van betekenis kunnen zijn. Als ik het wat breder trek: alle patiënten, die na een acute fase van een koortsende ziekte in de maanden hierna klachten blijven houden zijn bij ons welkom: een chronische beloopsvorm van een acute infectieziekte ligt dan voor de hand. Wanneer we de “verwekker” te pakken hebben kunnen we heel gericht behandelen.