Consult en tarieven

Consult en tarieven

Tijdens het eerste consult (tussen 45 en 60 minuten) wordt uitgebreid ingegaan op het klachtenpatroon en de ziektegeschiedenis aan de hand van een vragenformulier. Ook wordt besproken wat U mag verwachten en  ontvangt U uitleg over onze werkwijze.

Een week later vindt meestal het tweede consult plaats (40-60 minuten) en willen we de intake afronden.  Meestal wordt tijdens of na dit consult het behandelplan opgesteld. Wanneer de tijd ontoereikend is, zal er een afspraak gemaakt worden voor een derde intake consult (30-45 minuten) om deze fase af te ronden.

Voor jonge kinderen is een intakeconsult van 50-60 minuten vaak al voldoende.

In deze praktijk worden geen standaardtarieven berekend voor een behandeling. De vergoeding voor een consult wordt bepaald aan de hand van de feitelijke consultduur (per tijdseenheid van 5 minuten). Op de nota wordt de tijdsduur steeds vermeld.

De tarieven zijn conform de richtlijnen van het NZA (Nederlandse Zorgautoriteit) en zijn gebaseerd op de tarieven voor huisartsen.

Tarieven

Vanaf december 2015 zijn de tarieven als volgt (prijswijzigingen voorbehouden):

Consult per 5 minuten € 12,00
Recept € 13,00
Telefonisch consult vanaf 5 min. € 13,56
Telefonisch consult (kort) wordt niet in rekening gebracht

Betaling nota’s

Maandelijks ontvangt u een gespecificeerde nota. Nota’s dienen binnen 30 dagen te zijn voldaan via bank of giro.

Zorgverzekeringen

Informatie met betrekking tot zorgverzekeringen hebben we op een aparte pagina op een rijtje gezet.