De zorgverzekering

De consulten in onze praktijk worden door de verschillende verzekeringsmaatschappijen heel verschillend vergoed. Soms merken wij, dat een patiënt om financiële redenen vroegtijdig moet afhaken, heel vervelend voor de patiënt en voor ons. Daarom lijkt het ons goed hier aandacht voor te vragen.

Wanneer u overweegt over te stappen naar een andere verzekeraar, of over te gaan naar een ander aanvullend pakket, kunt u zich goed oriënteren via internet. Mogelijkheden zijn de websites van de maatschappijen zelf, maar ook vergelijkingssites als www.verzekeringssite.nl, www.independer.nl of www.zorgkiezer.nl.
Wanneer u overweegt over te stappen kan dat tot 1 februari van het volgend jaar (als tenminste de voorwaarden of poliskosten van uw verzekering per januari veranderen), maar u moet wel uw huidige verzekering vóór 1 januari van dat jaar opgezegd hebben.

Pakket
Wanneer u voor een aanvullend pakket kiest waarbij u (bijvoorbeeld) 200 euro per jaar vergoed krijgt, dan is dat een steuntje in de rug, maar wanneer er echt iets met u of uw kind aan de hand is, is zo’n jaarbedrag volstrekt onvoldoende.
Een verzekering met een maximale uitkering van 500 euro per jaar voldoet soms al wel voor een kind (vanwege de kortere intakefase en kortere behandelduur); voor een volwassene met complexe chronische problematiek is dit absoluut onvoldoende. Daarom adviseren wij voor volwassenen een pakket met een minimale jaarvergoeding van 1000 euro.

De kleine lettertjes
Wanneer in een pakket ‘alternatieve geneeskunde’ vergoed wordt is het goed om precies na te gaan wat de verzekeraar hieronder verstaat. Vaak wordt gesteld dat de behandelaar arts moet zijn, en/ of lid van een bepaalde beroepsvereniging. Ook hierin verschillen de verzekeraars onderling, dus is het zaak steeds de ‘kleine lettertjes” te lezen. Verder wordt vaak geeist dat de arts lid is van een artsenvereniging: voor ons is dat de AVIG: Artsenvereniging voor Integrale Geneeskunde.