Introductie behandelwijzen

Het lijkt erop dat wij in onze praktijk een aantal diagnostische technieken en behandelingen aanbieden die op het eerste gezicht niet veel met elkaar te maken hebben. Wat heeft isotherapie nu met bioresonantie te maken? Wat heeft neuraaltherapie met matrix- regeneratietherapie en met vasten van doen?

Een gemeenschappelijke basis
Ook voor mij was het aanvankelijk een heterogene groep behandelingen die weinig relatie met elkaar hadden. Ik keek er zo tegenaan totdat ik de opleiding tot “natuurarts” ging volgen. Deze behandelingen hebben wel degelijk een gemeenschappelijke basis: deze basis is de vooronderstelling dat een biologisch systeem of levend organisme een zelforganiserend, zelfregulerend en zelfhelend vermogen heeft. Het organisme beschikt over een intelligent besturingssysteem dat in staat is om belastingen (vaccinaties, verwondingen, stress, virussen) waaraan het in de loop van het leven wordt blootgesteld, het hoofd te bieden. Lichaamsfuncties passen zich aan de nieuwe levensomstandigheden aan. Het lichaam is steeds weer op zoek naar het oude evenwicht of ( desnoods) naar een nieuw evenwicht. Adaptatie en compensatie zijn voor de instandhouding van het systeem van levensbelang. Op het moment dat we deze ‘autoregulatie’ maar even wegdenken ontspoort letterlijk alles in ons lichaam: warmteregulatie, zuur-basehuishouding, celstofwisseling, vochthuishouding, bloeddruk enz. enz. Ik denk dat we dan zelfs op de Intensive Care geen dag meer te leven hebben! Dit concept van autoregulatie is voor de niet-reguliere geneeskunde zo fundamenteel en universeel dat dit als het ware het uitgangspunt vormt voor iedere natuurgeneeskundige of biologische behandeling zoals wij hier in Slunterzicht u bieden.