Straling

Artsen die geschoold zijn in de biofysische geneeskunde realiseren zich terdege dat het menselijk lichaam buitengewoon gevoelig is voor de invloeden van het aardmagnetisch veld en voor elektromagnetische velden van bijvoorbeeld mobiele telefoons, computers, zendmasten en draadloos internet. Helaas wordt door de westerse wetenschap niet geaccepteerd dat het menselijk lichaam van nature een zeer gevoelig functionerende antenne is. Binnen het wetenschappelijke gedachtegoed van de gangbare westerse geneeskunde kan niet verklaard worden waarom het menselijk lichaam zo uiterst gevoelig kan zijn voor deze velden.

Symptomen
Het hoeft niet zo te zijn dat iemand merkbaar last heeft van overmatige blootstelling aan straling tijdens de slaap. Als zich wel symptomen voordoen zijn dat vaak slaapstoornissen. Er zijn mensen die moeilijk inslapen, maar er is ook een groep mensen die tussen 5 en 6 uur ’s morgens wakker wordt. Verder valt op dat deze mensen vaak heftig dromen ’s nachts, veel zweten en ondanks dat toch koude handen en voeten hebben. Ze klagen over krampen in de voeten of kuiten, over een frequente aandrang tot urineren, en over een vermoeid, stram en stijf gevoel bij het opstaan. Verder kan er sprake zijn van knarsetanden, hartkloppingen, angsten en een tintelend gevoel in de maag en op de borst.
Patiënten die bij ons aankloppen hebben vaak geen idee dat overmatige straling een belangrijke reden is waarom ze chronisch in de problemen raken. Er is ons als behandelaars veel aan gelegen om stralingsbelasting vroegtijdig te ontdekken omdat behandelingen met bioresonantie weinig zin hebben voordat de stralingsbelasting is geneutraliseerd.

Stralingsbronnen
In onze leefwereld zijn zenders, elektrische bekabelingen en apparaten niet meer weg te denken. Alle hieronder genoemde bronnen kunnen bij de mens schade veroorzaken: hoogspanningslijnen, elektrische bedrading in onze woningen, elektrische apparaten in en rondom onze woon-, werk- en slaapplek, televisie- en radiozenders, straalzenders, radarinstallaties, gsm 900 en 1800 MHz, UMTS, C2000 (netwerk politie en brandweer), WiMAX en Wifi (draadloos internet). Verder hebben we nog de elektrische apparatuur zoals de dect-telefoon en dect-babyfoon, draadloos modem, magnetron, mobiele telefoon, beveiligingssensoren in woningen, laptop en desktop-computers met randapparatuur.
We kunnen technische of niet-natuurlijke straling niet meer wegdenken uit onze maatschappij, maar ook niet meer ontlopen! Wel kunnen we ons er zoveel mogelijk tegen beschermen. Vooral ’s nachts is het zaak zo min mogelijk stralingsbelasting te krijgen.

Experiment
Het blijft de vraag hoeveel technische straling wij, mensen, kunnen absorberen voordat er gezondheidsschade of gezondheidsrisico’s optreden. Wij zien die gezondheidsschade bij patiënten. Het lijkt er nu op of ook de gezondheidsraad schoorvoetend toegeeft dat er negatieve effecten op onze gezondheid zijn… maar die zijn zo klein dat er geen reden tot zorg is, zo luidt de geruststelling vervolgens.
Ik kan helemaal meegaan met de wetenschappers en artsen die beweren dat we eigenlijk onbewust bezig zijn met een groot collectief biologisch experiment dat zijn weerga niet kent, en waar geen enkele medisch-ethische commissie toestemming voor zou hebben gegeven! De gevolgen van dit “experiment” op lange termijn zijn onbekend.

Wat kunt u zelf doen?
Het is van het grootste belang om de stralingsbelasting van de slaapplaats zo gering mogelijk te laten zijn. Als we slapen zijn onze hersenen en met name het limbisch systeem 200-400 maal gevoeliger voor elektrosmogbelasting dan wanneer wij wakker zijn. Elektrosmog kan storend werken op de neurotransmittersystemen. Overdag kunnen we er vaak niet omheen, maar ’s nachts is het goed om in een stralingsarme omgeving te herstellen.
U kunt zonder al te hoge kosten een aantal dingen doen om uw woon- en slaapomgeving zo ‘schoon” mogelijk te houden:

  • ’s Nachts alleen een vaste telefoon naast het bed (mobieltje uit en dect- telefoon/ babyfoon uit het stopcontact)
  • Geen elektrische apparatuur bij het bed (wekkerradio, tv). Gebruik een “opwindwekker” of een wekkertje met een batterijtje.
  • Elektrische apparatuur in en om het bed: stekkers eruit tijdens het slapen!
  • Ook de kamer die grenst aan de slaapkamer: apparatuur niet op stand-by stand, stekkers eruit.
  • Bij aankoop nieuw bed: geen metaal, geen spiraal en geen springveren matras: dit alles i.v.m. antennewerking… en zeker geen waterbed!
  • Gebruik een mobiele telefoon alleen voor korte noodzakelijke gesprekken, draag deze niet op het lichaam en gebruik liefst een verlengkabeltje met oortje.
  • Draadloos internet: liever niet, is het toch in huis, dan ’s nachts uitschakelen.
  • Magnetron zeer beperkt gebruiken en… steeds de stekker er uithalen.

Conclusie
Een stralingsarme slaapplaats is voor iedereen een vereiste om op de lange duur gezond en energiek te blijven. Een slaapplaats waar ‘foute” straling de overhand heeft zorgt vaak voor klachten. Zolang de slaapplaats niet goed is zal iedere therapie uiteindelijk falen. Ik hoop van harte dat de gangbare geneeskunde oog krijgt voor deze aspecten van gezondheid en ziekte.