Onderzoek homeopathie bij biggen

Het feit dat biggendiarree met homeopathische middelen zonder antibiotica eenvoudig verholpen kan worden is met dit onderzoek evident wetenschappelijk bewezen middels een RCT. Een Randomised Controlled Trial is de meest overtuigende manier om in de geneeskunde te onderzoeken en te “bewijzen’. Dit type onderzoek heeft als het ware de meeste bewijskracht. 

Wat is er gedaan? Een helft van een groep drachtige zeugen kreeg een homeopathisch geneesmiddel, bereid van de bacterie waar de biggetjes normaal gesproken diarree van krijgen. De andere helft van de zeugen kreeg een placebo. De dierenarts, de boer, de zeug en de biggetjes wisten allemaal niet wie het echte geneesmiddel kregen en wie het placebo.
Resultaat was dat van het echte homeopathische geneesmiddel slechts 10 van de 265 biggetjes diarree kregen in vergelijking tot 63 van de biggen uit de andere groep. Met een significantie van P<0,0001 op biggenniveau, en van P<0,05 op zeugenniveau. Een heel duidelijk verschil tussen beide groepen, dat niet op ‘toeval’ berust. Steeds meer boeren, maar helaas nog steeds veel te weinig, gebruiken homeopathische geneesmiddelen voor hun dieren. Zij krijgen een betere opbrengst en hebben minder kosten. Daarbij komt nog eens dat er geen gevaar is van resistentievorming bij de homeopatische benadering 

Voor het volledige onderzoek klik op: Camerlink-et-al-2010-Homeopathy-as-replacement-to-antibiotics.
De International Academy of Classical Homeopathy heeft dit onderzoek vanwege de kwaliteit en het algemene belang de prijs van beste studie, gepubliceerd in een peer-reviewed tijdschrift gegeven
Ref: Camerlink I, Ellinger L, Bakker EJ, Lantinga EA (2009) Homeopathy as replacement to antibiotics in the case of Escherichia coli diarrhoea in neonatal piglets. Homeopathy, 99:57-62.