Klachtenprocedure

In het contact dat u als patiënt met ons als medewerkers van Slunterzicht heeft, kan het één en ander misgaan. Dat kan van alles zijn. U voelt zich bijvoorbeeld niet correct behandeld, of er wordt door ons een fout gemaakt. Soms berust zoiets op een misverstand of een miscommunicatie.

Wij stellen het op prijs wanneer u dit zo gauw als het kan met ons bespreekt. Wij willen open staan voor dit soort zaken en het graag zo snel mogelijk uit de wereld helpen.

Als dit niet lukt, kunt u altijd uw klacht kenbaar maken via de beroepsvereniging waarbij wij aangesloten zijn: de Artsenvereniging Voor Integrale Geneeskunde (AVIG). Deze vereniging heeft een klachtenreglement waarin uw rechten zijn vastgelegd. U kunt uw klacht indienen bij het secretariaat te Bunnik via info@avig.nl of 06-14805117 (werkdagen 9-12 uur).
Uw klacht wordt overgedragen aan een klachtenfunctionaris die contact met u opneemt en u informeert over de afhandeling van uw klacht.

Als deze afhandeling met bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet leidt tot een aanvaardbare oplossing, dan kunt u zich vervolgens wenden tot een geschilleninstantie. Deze instantie beoordeelt de situatie juridisch, is bevoegd een oordeel uit te spreken en is tevens bevoegd een eventuele schadeclaim toe te wijzen.
De Stichting Geschilleninstantie Complementaire/Integrale Geneeskunde is bereikbaar op het volgende adres.

SGCIG
Voorburggracht 403
1724 NZ Oudkarspel
Telefoon: 06-27117316

info@sgcig.nl