Welke ziekten? Welke klachten?

Feitelijk kan het verloop van heel veel (chronische) ziekten door biofysische/ natuurgeneeskundige interventies in gunstige zin worden beïnvloed.

in de praktijk zien we dat Slunterzicht vooral bezocht wordt door patiënten die in de conventionele gezondheidszorg, om wat voor reden dan ook, vastlopen. Laten we eens zien met welke patiënten wij ervaring hebben opgedaan in de afgelopen 20 jaar.

Kinderen
Kinderen zijn meestal heel gevoelig voor bioresonantie en we kunnen dan ook vaak veel voor ze betekenen. Niet alleen kinderen met acute ziektebeelden, maar ook kinderen die vwelke ziekten 2age, onbegrepen klachten hebben: onrust, niet lekker in het vel zitten, hangen op de bank, snel ruzie zoeken, leerproblemen, ziek of onderweg, alweer de zoveelste kuur, slaapstoornissen, buikpijn, geen eetlust, huilbaby’s, onvoldoende groei, etc etc. Voor deze groep kinderen kunnen we vaak heel gericht van positieve betekenis zijn. Maar niet altijd: dit moeten we er wel steeds bij zeggen, want het is niet fair om bij ouders verwachtingen te wekken die we niet waar kunnen maken.

Daarnaast is er de groep kinderen met ziekten waar een naam voor bestaat: eczeem, astma, chronische oorontsteking, hooikoorts, voedselallergie, Pfeiffer, geelzucht… Ook met deze groep hebben we vele positieve ervaringen. Over resultaten kunt u iets meer lezen onder het kopje ‘Onderzoek‘ op deze website.

Volwassenen
De meeste volwassenen die wij hier in Slunterzicht zien, zijn patiënten met chronische pijnklachten, vermoeidheid in allerlei vormen, klachten na infectieziekten, na operaties, na een ongeval of na bezoek aan het buitenland, met chronische ontstekingen (longen, KNO- gebied, darmen), onbegrepen huidaandoeningen, onbegrepen buikpijn, darmklachten, patiëntenwelke ziekten 4 met chronische klachten van spieren, steunweefsel en gewrichten, patiënten met reumatische klachten, met hoofdpijn/ migraine, tinnitus en duizeligheid, met wonden die niet goed willen genezen, patiënten met een whiplash en met klachten na een hersenbeschadiging. Ook voor patiënten met allergieën, patiënten met angst- en paniekstoornissen, posttraumatisch stress- syndroom en stemmingsstoornissen kunnen we van betekenis zijn.

Ook zien we echtparen die ongewenst kinderloos zijn. Verder vrouwen die met allerlei hormonale/ menstruatieklachten kampen, en klachten van de urinewegen.

Acute ziekten
Vanuit het oogpunt van de natuurgeneeskunde zal er zo min mogelijk met middelen gewerkt worden die het lichaam belasten, zoals bijvoorbeeld antibiotica.

Operaties
Veel mensen weten niet dat je met een aantal natuurgeneeskundige maatregelen sneller door de gevolgen van een operatie heen kunt komen. In de loop der jaren hebben we een aantal patiënten zo begeleid, en met succes. Ik geef direct toe dat dat moeilijk meetbaar is, maar op de vraag of de voorbereiding en nabehandeling heeft geholpen zegt bijna iedere patiënt achteraf ja. Weer snel helder in het hoofd, weinig postoperatieve vermoeidheid, snelle wondgenezing, weinig pijnstillende medicatie- vaak in tegenstelling tot eerdere ervaringen.

Wanneer iemand aanvullend verzekerd is worden de kosten van deze consulten vergoed. Vaak gaat het om twee consulten voor en twee of drie consulten na de operatie. Meestal valt dit binnen het budget van de aanvullende verzekering.

Chemotherapie
Wanneer iemand behandeld wordt voor kanker verwijzen we graag naar een arts voor Niet-Toxische Tumor Therapie (artsenvereniging: ANTTT).

Krijgt iemand chemotherapie, dan lukt het vaak goed om een patiënt met behulp van natuurgeneeskunde hier goed in te ondersteunen. Dit doen we altijd in overleg met de behandelend arts van het ziekenhuis.