Casus 30

Een reuma-achtig ziektebeeld

In januari 2013 meldde zich een mevrouw uit 1947. Als verpleegkundige genoot ze van haar pensioen, maar helaas had ze last van toenemende stijfheid van de spieren en de laatste maanden ook toenemende pijnklachten van de gewrichten, met name de ellebogen, vingers en de knieën. Verder werd ze door de fysiotherapeut behandeld voor haar hoofdpijn. Deze hoofdpijn werd steeds wat verlicht wanneer haar nek en schouderspieren werden behandeld. Haar energie bleek ook niet optimaal te zijn. Onderzoek door een reumatoloog in 2001 bracht geen oorzaak aan het licht na uitgebreid bloedonderzoek. Ook in 2011 werd ze nogmaals in een ander ziekenhuis door een reumatoloog onderzocht. Opnieuw werden er geen afwijkingen gevonden. Ze voelde zich in de kou staan, met name omdat ze een empatische houding bij de reumatoloog heeft gemist.
Bij ons biofysisch onderzoek hebben we ook niet veel kunnen vinden. Patiënte had een belasting vanuit de keel en verder vonden we nog resten van antibiotica en pilgebruik. We hebben met haar over een aantal leefregels gesproken en over voeding met een basen-overschot. Verder hebben we twee homeopathische complexmiddelen uitgetest. Tenslotte hebben we haar vier MRT- behandelingen gegeven waar ze heel goed op heeft gereageerd. Ik zag haar na 6 weken terug en ze vertelde dat er reeds een klachtenreductie van 75-80% was opgetreden. Ze voelt zich vrolijker, fitter, vitaler. Ze is minder stijf en slaapt ook duidelijk beter.

Commentaar: Bij deze patiënte hebben een aantal betrekkelijk eenvoudige interventies zoals voeding, complex- homeopathie en Matrix-Regeneratie-Therapie (MRT) tot wezenlijke verbetering geleid. Ik presenteer deze patiënte vooral ook om te laten zien dat er geen standaard behandeling is voor een bepaald klachtenpatroon. Een enkele keer maken we dankbaar gebruik van de MRT.