Hendrik Jan Hummelen

Hendrik Jan Hummelen

Ik ben Hendrik Jan Hummelen, sedert 1975 gehuwd met Joke Nieuwenhuize. Vanaf 1996 hebben we vorm gegeven aan praktijk Slunterzicht.

In deze praktijk voor integrale geneeskunde kan ik zonder al te veel tijdsdruk de meest passende behandelwijze aanbieden die iemand nodig heeft en waarvan ik denk dat deze zal werken. Hierbij gebruik ik de huisartsen-protocollen. Als het nodig is kan ik me hier ook buiten bewegen en een meer op maat gesneden behandelplan aanbieden.

Misschien is het daarom wel dat ik mijn werk met zoveel enthousiasme en plezier doe. Het is echt fantastisch wanneer het lukt om patiënten weer op de rails te krijgen. Mijn jarenlange ervaring gaat een steeds grotere rol spelen bij dit gepuzzel. Mijn ‘Afrika-verleden’ maakt ook nog eens dat ik het liefst zie dat patiënten zo min mogelijk afhankelijk worden van behandelingen en zoveel mogelijk zelf gaan doen door veranderingen in leefstijl (voeding, beweging, drinkgewoonten etc.). Daar wil ik graag aan meewerken. Ik zie mijn taak als arts graag als loods: ik klim bij iemand aan boord, en vaar een stukje mee… bij de één wat langer, bij de ander wat korter, al naar gelang de behoefte. Samen staan we op de brug en bepalen de vaarroute. Zodra het kan wil ik weer van boord. Dit beeld geeft het beste weer hoe ik mij als arts opstel: in het verlengde hiervan ligt ziektepreventie: een onderwerp waarvan ik denk dat deze in Nederland veel meer aandacht verdient.  Wilt u nog meer weten over mijn beroepsmatige achtergrond? Kijk dan hier.